Entries by labman

آزمون دیسک دیفیوژن

معرفی آزمون آنتی بیوگرام تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion) در علم میکروب شناسی به دسته ای از دارو ها که روی باکتری ها اثر می گذارند آنتی باکتریال ها یا آنتی بیوتیک ها می گویند. هر دسته از آنتی بوتیک ها بر روی باکتری های معینی تاثیر داشته و […]

آنالیز VSM

معرفی آنالیز  VSM  VSM چیست؟ دستگاه های مغناطیس سنجی، مغناطش یک نمونه از ماده با ابعاد مختلف را به روش های مختلف و در شرایط گوناگون از لحاظ دما، میدان مغناطیسی و جهت گیری نمونه، اندازه گیری می کنند و نمودارهای متنوعی که نشان دهنده ویژگی های متفاوت ماده است را نمایش می دهند. مغناطیس […]

آنالیز حرارتی TGA-DTA

معرفی آنالیز حرارتی TGA-DTA آنالیز حرارتی یا آنالیز TGA-DTA چیست؟ آنالیز حرارتی ار جمله روش هایی است که مشخصات قابل تغییر مواد در اثر حرارت مانند بعد، جرم، حالت و رفتار مکانیکی را اندازه گیری می کند. در واقع از این روش های حرارتی برای تعیین خواص فیزیکی که به دما وابسته هستند استفاده می شود. […]

آنالیز کوانتومتری آهنی

معرفی آنالیز کوانتومتری آهنی آنالیز کوانتومتری آهنی چیست دستگاه طیف سنج نوری که برخی آن را کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای  اندازه گیری فلزات است که قابلیت تجزیه آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد و همه عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین می کند. (آنالیز کیفی) و غلظت […]

آنالیز کوانتومتری خاص

آنالیز کوانتومتری خاص نمونه ای از انواع آنالیز کوانتومتری می باشد. شرکت پارس پرتو کالا ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در پارس پرتو کالادر صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز پارس پرتو کالا استفاده کنید. […]

آنالیز رامان

معرفی آنالیز رامان آنالیز رامان چیست؟ طیف سنجی رامان بر پایه تابش الکترومغناطیسی توسط مولکول ها قرار دارد که به آن پدیده تفرق رامان می گویند. در آزمایش های طیف سنجی رامان ، فوتون های تک طول موج روی نمونه متمرکز می شود. فوتون ها با مولکول ها برهمکنش می کنند و بازتابیده، جذب یا […]

آنالیز FTIR

معرفی آنالیز FTIR-ATR آنالیز FTIR چیست؟ آنالیز FTIR (تبدیل فوریه مادون قرمز) بر اساس جذب تابش و برانگیختگی در ترازهای انرژی ارتعاشی مولکول ها و یون های چند اتمی صورت می گیرد. امواج الکترومغناطیسی مورد استفاده در طیف ­سنجی های ارتعاشی، به ­طور معمول نور مادون قرمز است. در دنیای پیرامون ما همه چیز بطور […]

آنالیز ICP-OES

آنالیز ICP-OES چیست؟ آنالیز ICP-OES طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی از جمله روش های طیف سنجی اتمی است که در آن اتمی شدن عناصر (Atomization) به کمک محیط گرم پلاسما صورت می پذیرد. سپس توسط یک طیف سنج انتشاری (OES) و یا یک طیف سنج جرمی (MS) قابل آشکارسازی و کمی سازی می باشد. دستگاه […]

آنالیز ICP-MS

آنالیز ICP-MS چیست؟ طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی از جمله روش های طیف سنجی اتمی است که در آن اتمی شدن عناصر (Atomization) به کمک محیط گرم پلاسما صورت می پذیرد. در واقع ICP-MS ترکیبی از یک منبع  ICP دما بالا با یک طیف سنج جرمی می باشد. این تکنیک به صورت تجاری در […]

آنالیز UV-VIS

آنالیز UV-VIS چیست؟ جذب امواج الکترومغناطیسی فرآیندی است که در آن یک ماده به طور گزینشی، انرژی فرکانس های خاصی را جذب نموده و در نتیجه پرتو تابشی اولیه را تضعیف می‌کند. طیف سنجی فرابنفش و مرئی، جذب تابش الکترومغناطیسی توسط ماده در ناحیه فرابنفش / مرئی است. طیف سنجی فرابنفش و مرئی، امکان مشخصه […]