سنتز و فروش انواع مایعات یونی

شرکت پارس پرتو کالا با همکاری اساتید برجسته اقدام به سنتز و فروش انواع مایعات یونی نموده است.

این شرکت قادر به سنتز انواع مایعات یونی مونو کاتیونی، دی کاتیونی و همچنین تثبیت مایعات یونی بر نانو مواد می باشد.

برای درخواست سنتز، استعلام قیمت و مشاوره در خصوص سنتز، درخواست خود را به ایمیل info@labman.ir ارسال نمایید.

تمامی مواد سنتزی با بالاترین درصد خلوص مواد اولیه توسط اساتید برجسته تهیه می گردد.

کیفیت مایعات یونی تولیده شده با تکنیک های مختلف شناسایی و نتایج آن در اختیار مشتری قرار می گیرد.

⇐ تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی مواد سنتزی شامل موارد ذیل می باشند:

  • طیف سنجی مادون قرمز برای شناسایی گروه های عاملی.
  • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی ( NMR) به دو صورت H-NMR  و C-NMR  برای ارزیابی ساختار مایعات یونی و تایید سنتز آن ها.
  • بنا به درخواست مشتری از تکنیک های دیگری نیز مانند : TEM , VSM , XPS ,  پتانسیل زتا و … بر شناسایی نانو موادسنتزی استفاده و نتایج آن ها به مشتری ارئه می گردد.